Vi har haft en hel del arbete med att skriva klart vår bok om Svenska Utombordsmotorer som kommer att bli i två delar. Den första delen kommer ut våren-2020, och del två kommer ut troligtvis hösten 2020 eller vintern 2021. Hemsidornas arbete har därför fått stå åt sidan, för det viktigare arbetet med boken.

Vi önskar Er alla en fortsatt trevlig jul och ett Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar

Bertil, Christina och Per.